DE BLOEDPLEK VAN PAUL DEMETS

"EEN BUNDEL DIE STAAT ALS EEN HUIS."

"De thematiek die Demets' dichtkunst beheerst, de immer onzekere plaatsbepaling en interacties van het lichaam met en tussen andere lichamen, de omgang van een mens met wat ik gemakshalve toch maar de medemens blijf noemen, krijgt een hiermee nieuwe scherpte."
Erwin Mortier in De Morgen - Uitgelezen van 27 september 2011.

DANKREDE GEHOUDEN BIJ DE VOORSTELLING VAN 'GESTAMELD LIEDBOEK'

OP VRIJDAG NEGEN SEPTEMBER IN MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

Lieve vrienden,
Papa,
Iedereen,

Ik denk dat het ergens deze zomer was, toen Lieven tegen me zei:

LAND ZONDER CULTUUR

UNVERFERVROREN KIEZEN VOOR EEN NIEUW BELGI

"Ik zal Vlaanderen pas als volwassen beschouwen wanneer het de creatie van een federaal cultuurniveau als een logische stap in zijn culturele ontwikkeling ziet, en niet, wat tot op heden het geval is, een regressie naar een Belgique à papa dat al grotendeels dood en tot verdwijnen gedoemd is." Verschenen in De Morgen van zaterdag 5 maart 2011.

SCHEIDEN DOET VLAANDEREN LIJDEN

ERWIN MORTIER OVER DE CONTRAPRODUCTIVITEIT VAN DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEIDSGEDACHTE

OOK 'DIE WELT' ENTHOUSIAST OVER 'GÖTTERSCHLAF"

"EEN WONDERBAARLIJK BOEK"
"Eigenlijk handelt dit boek over de mogelijkheden en onmogelijk heden van de herinnering, haar mechanismen en haar rituelen, en wat er in herinnering blijft als die niet langer bij ons is. Mortier probeert uit te vissen of taal in staat is tot een adequate herinneringsarbeid."

DE NEUE ZURCHER ZEITUNG LOOFT "GÖTTERSCHLAF"

"MORTIER SCHETST IN ZIJN ROMAN HET MORELE PORTRET VAN EEN VERLOREN TIJD"

"Ze zijn allebei tovenaars, Helena en Erwin Mortier, door ons mee te voeren achter de schermen van het verhaal. We zien niet de slagvelden van Ieper, en we zien zelfs niet de meer subtiele strijd tussen moeder en dochter, man en vrouw. Slechts af en toe flakkert dit alles op, maar het is altijd de weerspiegeling van een groter, verborgen kwaad".

Eminente leden van het Genootschap ’t Zal Wel Gaan

Dankwoord bij de overhandiging van de Geuzenprijs 2010

" Er is  iets wat we vaak uit het oog verliezen wanneer we Plato’s dubbelzinnige aanklacht tegen de dichters aangrijpen om op het eeuwige spanningsveld tussen polis en dichter, tussen politiek en de Muze te wijzen: in de Ideale Staat is inderdaad geen plaats voor dichters, maar alles welbeschouwd kunnen er al evenmin politici bestaan. De stad is een organisch geheel. Discussie, debat, de strijd van groepen om medezeggenschap in en over de samenleving zijn er overbodig."

HET HERDENKEN HERDENKEN

ERWIN MORTIER HOUDT ELFNOVEMBERLEZING 2010

Pages