Podcast

Aflevering 6 - Politique des Poètes 2
Stadsgedicht voor 0110 Literair
download (1'03" - 0,9 Mb)

Aflevering 5 - Politique des Poètes 1
Stadsgedicht voor 0110 Literair
download (56" - 0,8 Mb)

Aflevering 4 - Met brennender Sorge
Stadsgedicht voor Antwerpen
download (2'42" - 2,5 Mb)

Aflevering 3 - Onze magazijnen
Derde stadsgedicht voor het nog te bouwen Stadsmuseum aan de Bijloke. Het derde stadsgedicht vervolledigt de poetische boog die de stadsdichter optrok over drie erfgoedinstellingen in Gent. In 'Onze Magazijnen' nodigt de dichter de lezer uit om met hem door de depots van het nog te verwezenlijken museum te dwalen, en om met hem de daar bewaarde objecten te bezien als brokstukken van mensenlevens. Voor Erwin Mortier is het ook de taak van de literatuur en de verskunst om onze ervaring van het bestaan te vernieuwen in de taal.
download (1'54" - 1,7 Mb)

Aflevering 2 - Patrologie
Het eerste gedicht van Erwin Mortier als stadsdichter - Patrologie - was voorbehouden voor De Zwarte Doos, de nieuwe gemeenschappelijke huisvesting van de diensten Stadsarchief en Stadsarcheologie.
download (1'09" - 1,1 Mb)

Aflevering 1 - Babel Lascaux
Het bibliotheekgedicht Babel Lascaux, of de Heilige Hiëronymus in zijn studio behandelt het ontstaan van taal en schrift en het schrijverschap. Het is aangebracht in de themazaal van de Gentse hoofdbibliotheek aan het Zuid.
download (1'15" - 1,2 Mb)