BIJ DE DOOD VAN ELEONORE VIGENON

Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.

Beste mensen,
Dierbare vrienden,

Vanmiddag hebben we in alle stilte afscheid genomen van Eleonore Vigenon,
geliefde, vrouw en muze van Jef Geeraerts.

Op vijf augustus is ze na een korte maar zware ziekte
thuis in de armen van Jef heengegaan, omringd door de poezen en de groene tuin.

Het was haar wens dat aan haar uitvaart
geen ruchtbaarheid zou worden gegeven.

Haar dood laat ons in grote verslagenheid achter
maar we troosten ons met de zekerheid

dat ze nu vrij is van pijn en zorgen
en innig naar de grote rust heeft verlangd.

We gedenken met weemoed de vele gelukkige uren
die we met haar en Jef mochten doorbrengen en danken haar

voor de schoonheid en het levensplezier waarin ze ons liet delen.

We willen Jef bijstaan in zijn verdriet
en betuigen ons medeleven met wie haar nu pijnlijk mist.

Lieven en Erwin