BELGICA REEKS UITGEVERIJ VOETNOOT OOGST LOF

O.A. IN KNACK BOEKEN

"De inzet van Mortier én van deze Belgica-reeks: het geheugen van de Vlaamse literatuur met zijn vele onderaardse gangen adequaat in kaart brengen, ontsluiten én productief maken voor het eigen literaire werk, zoals Mortier dat deed. Diens Godenslaap, een oorlogsroman die zich onderdompelde in de vergane Belgische glorie, baadde in de langoureuze sfeer die ook menige Franstalige Belgische auteur zo lief was." (Frank Hellemans in de Boekenbeursspecial van Knack)

De Belgica-reeks van Uitgeverij Voetnoot, die onder redactionele sturing van 'papieren man' Dirk Leyman, vergeten en nieuw werk van Belgische auteurs brengt, krijgt her en der fijne appreciatie.

In een artikel voor de Boekenbeursspecial van het weekblad Knack heeft criticus Frank Hellemans het over de opvallende "Belgische teneur van de serie waarbij de helft van de zes uitgebrachte boekjes iemand uit de Franstalige Vlaamse literatuur aan het woord laat die ondertussen haast helemaal is ondergesneeuwd."

Verder bekijkt Hellemans vooral de bijdrage die Erwin Mortier leverde over Franz Hellens (zie dit eerdere bericht): "Mortier breekt een lans voor de ‘linguïstistische barnsteen’ in het werk van Hellens en vele andere ondertussen vergeten Frans schrijvende Vlamingen. Als je hun boeken leest, zo Mortier in zijn inleiding – en dat deed hij naar eigen zeggen vooral terwijl hij aan zijn Godenslaap bezig was – waan je je in ‘in een oude mijnschacht, of alleszins in de donkerste kamers van onze literaire memorie’: ‘Door de veronachtzaming van de vaak schitterende en altijd intrigerende oeuvres van zijn Franstalige burgerij heeft Vlaanderen ook een groot deel van zijn geheugen en de verbeelding van onze eigen Belle Époque gewist.’"

Redacteur Dirk Leyman verwoordt het zo: "De naam Belgica is natuurlijk een prikkelend statement, maar is ook ironisch en speels op te vatten, zeker in deze barre separatistische tijden. Afkomstig van de taalgrens heb ik me altijd een citoyen de la frontière gevoeld. En de tweeslachtigheid van nogal wat Franstalig Belgische auteurs heeft me steeds geboeid.’ Leyman verwijst naar de schrijverspositie van Mortier die in zijn essay over Hellens niet alleen toelicht wat hem boeit in het oeuvre van deze Franstalige Gentenaar maar die hier eveneens een ondubbelzinnige inkijk geeft in zijn eigen schrijverscredo. Leyman: ‘Ik kan Erwin Mortier volgen als hij stelt hoe belangrijk het is zich af te vragen hoe de Vlaamse literatuur de doorwerking van die Franstalig Belgische literatuur heeft verteerd. En hoe gaan we om met die nabije Franstalige literaire leefwereld? Gooien we dat verleden niet overboord? Zeker nu is dat een pregnant vraagstuk."

Het gehele artikel valt na te lezen op de site van Knack. De Belgica-reeks verschijnt bij Voetnoot Uitgevers en is ook terug te vinden op de Boekenbeurs.