ERWIN MORTIER KRIJGT GEUZENPRIJS 2010

SAMEN MET ETIENNE VERMEERSCH

"In zijn proza, poëzie en essays, stelt hij kritische vragen over hoe we samenleven in uiteenlopende, veelal alledaagse contexten. Zijn soms bijtende humor en lichtvoetige zelfrelativering, gegoten in zinnelijke taal, dagen de gevestigde orde en meningen op prettig rebelse wijze uit tot reflectie."

Het volledige persbericht:

"Hetvrijdenkerscollectief 't Zal Wel Gaan heeft de Geuzenprijs 2010 toegekend aan Erwin Mortier en Etienne Vermeersch. De andere genomineerden waren Anne Provoost, Hans Teeuwen en Tom Lanoye. De Geuzenprijs is bedoeld als "een hommage aan signalen van het creatief vermogen van de vrije, kritische geest en als bijdrage tot de uitstraling van een volwassen, ongecomplexeerde vrijzinnigheid". Laureaten worden gekozen "onder hen die, zonder daarom een onberispelijk boegbeeld te moeten zijn, de mond niet willen houden of de pen niet willen breken tegenover alles wat een vrij, open meerdimensionaal leefklimaat in Vlaanderen tegenwerkt of bedreigt", zo verluidt.
 
Erwin Mortier (Nevele °1965) krijgt de prijs 'omdat hij in zijn proza, poëzie en essays. kritische vragen stelt over hoe we samenleven in uiteenlopende, veelal alledaagse contexten. Zijn soms bijtende humor en lichtvoetige zelfrelativering, gegoten in zinnelijke taal, dagen de gevestigde orde en meningen op prettig rebelse wijze uit tot reflectie'. (Zie ook www.erwinmortier.be)
 
Etienne Vermeersch (Brugge °1934) krijgt de prijs vanwege zijn niet-aflatende inspanningen om de waarheid (met kleine letter w) kenbaar te maken, 'omdat hij een taboedoorbreker is en een wezenlijke rol gespeeld heeft in de ontvoogding van de mens op ethisch wereldbeschouwelijk en Vlaams vlak en omdat hij geen ivoren-toren-intellectueel is, maar altijd probleemoplossend denkt'. (Zie ook www.etiennevermeersch.be)
 
De prijs is een initiatief van het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan, zijn oud-ledenbond en het Fonds Tony Bergmann. Hij werd voor het eerst uitgereikt in 1979. Vroegere laureaten zijn Johan Anthierens, Maurice De Wilde, Jeroen Brouwers, Kamagurka, Nicole van Goethem, Lucienne Herman - Michielsen en de Vlaamse Vereniging Recht op Waardig Sterven, Cornelius Bracke en Guido Van Meir."

Erwin Mortier laat weten zich vereerd te voelen: 'Ik ben blij dat een culturele katholiek als ik eindelijk met een vrijzinnige palmtak naar huis mag gaan. En ik mag hopen dat een fanfare van het Belgische leger de laureauten zal verwelkomen. Voor Vorst en Vaderland! Voor Altaar en Troon!'

De offciële uitreiking vindt plaats op 20 november 2010, om 10h in de Aula van de Gentse universiteit. De plechtigheid zal geopend worden door Bob Van de Voorde, voorzitter van het Geuzenprijscomité en tevens voorzitter van de Bond der Oud-Leden. Herman Balthazar, oud ‘tZaller, emeritus professor in de geschiedenis en oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen, zal de aanwezigen toespreken over de geschiedenis van ‘t Zal Wel Gaan en de Bond der Oud-Leden. Tom Schoepen en Anna de Bruyckere verzorgen de laudatio’s en reiken de Geuzenpenningen uit, en beide laureaten zullen een eigen bijdrage leveren. Het geheel wordt opgeluisterd door enkele intermezzo’s van illusionist Gili en de dolle majorettes van Vooruit met de Kuit (Voor kaarten of verdere informatie: boltzalwelgaan@gmail.com, of (+32) (0)486/53.85.17).