DAN TOCH DIE AKO

'GODENSLAAP' BEKROOND

Godenslaap, de roman van Erwin Mortier, werd gelauwerd met de Ako-literatuurprijs 2009, enigszins tot  verbazing van de schrijver, die zichzelf kansloos achtte.

In zijn dankwoord na de ontvangst van de oorkonde én de sculptuur uit handen van juryvoorzitter Guy Verhofstadt sprak de schrijver de hoop uit dat de andere genomineerden, in het bijzonder Christian Weijts en Tommy Wieringa hun eigen nominatie zouden opvatten als een warme aansporing om verder hun eigen weg te zoeken in het Land der Letteren. Mortier: "Ik vind die twee kerels allebei een groot talent hebben, en ik hoop dat men dat vroeg of laat ook erkent. Maar laten we verder ook geen extreem groot belang hechten aan literaire prijzen. Na de uitreiking belde ik met mijn vader. Mijn moeder zat naast hem op de bank. Zij is zwaar dement en heeft geen besef meer van wie ik ben en wat ik doe, of wat die ako nu eigenlijk is. U begrijpt dat het telefoongesprek met mijn vader doortrokken was van weemoed en droefenis - maar ook vol trots en liefde. Dat zet alles meteen weer in het juiste perspectief.'

Intussen wijdde bij de Noorderburen naast vele anderen ook Dominee Gremdaat in zijn Preek van de Week aandacht aan de bekroning van Godenslaap.