'DOE DOMMER DAN GIJ ZIJT'

KORTE AANBEVELING VOOR WIE VAN ZIJN PEN LEEFT, JEGENS OUDE EN NIEUWE MIDDENVELDEN


Vade-mecum voor den Dichter
 
Doe dommer dan gij zijt,
maar mijd u voor de klippen;
leef buiten ruimte en tijd,
doch spoed u lijk de kippen.
 
Werk zonder mate en plan,
maar spied door alle luiken;
veracht den burgerman,
doch ledig zijne kruiken.


(Richard Minne)

Zomer in Vlaanderen, dus mag het al eens over cultuurpolitiek gaan in onze media - het echte nieuws is namelijk met vakantie.