"VOOR DE STAD EN DE WERELD. DE GEDICHTEN TOT DUSVER" BESPROKEN

"Thematisch wagen ze zich verder dan dit in Mortiers romans gebeurt. Met deze po

De vorige maand verschenen verzamelbundel van Erwin Mortier, Voor de Stad en de Wereld. De Gedichten tot dusver werd intussen al besproken op (hoofdzakelijk) poeëziewebsites, de vluchtheuvels der poëziekritiek in deze barre tijden, en werd ook door sommige bloggers opgemerkt. Een greep;

'Mortier is een belangrijk dichter. Met hem mag de Nederlandse taal en poëzie zich voortreffelijk gelukkig prijzen', concludeert Alain Delmotte op de site van Poëzierapport. Delmotte besprak eerder al de kleine bundel 'Voor de Stad en de Wereld (2006) die nu, in verrijkte vorm, ook de titel levert voor de verzamelbundel. 'Dat Mortier opnieuw deze titel kiest voor deze collectie, klinkt als een sommatie. Er is iets profetisch en iets waarschuwends in de recentste gedichten van Mortier.'

8Weekly noemt de verzameling van Mortiers poëtische arbeid van de laatste tien jaar zelfs ronduit 'christelijk van toon. Opvallend is dat veel gedichten uit de verschillende periodes zeer in de Heer zijn. Het gaat dan vaak om de Grote God ten opzichte van de van sterfelijkheid doordrongen mens....'Voor de Stad en de Wereld biedt een interessante doorloop van zijn poëzie en geloof. Wie door de lagen van Mortiers bundel afdaalt, vindt in Vergeten licht de keiharde 'rockbottom of poetry'. Een goede keuze dus om met die bundel af te sluiten.'

Reactie Mortier: 'Jammer dat nog niemand de Koranverzen heeft herkend die in de bundel verstopt zitten. Rome of Mekka, mij maakt het niet zoveel uit.'

De bundel werd eerder al besproken door Pieter Steinz, in de boekenhoek van de Tros Nieuwsshow. Steinz roemt de bundel dan weer om, onder andere, zijn spel met de grote wereldliteratuur, met namen als Hadewijch, Augustinus en Maeterlinck.

'Zijn immens mooie bundel "Voor de stad en de wereld" is voor mij een staalkaart van zijn taalvirtuositeit,' merkt Iedereen Leest op. 'Bij sommige van deze gedichten staat een Engelse vertaling en dan pas merk je, hoe universeel de taal en gedichten van deze auteur zijn'