MECHELSE BURGEMEESTER SCHRAPT KANSELREDES

OFFICI

"Het verheugt mij dat Burgemeester Somers van Mechelen de kanselredes schrapt en vervangt door rebelse hagenpreken, te houden door de schijvers die in de kathedraal hadden zullen optreden, en ook mijzelf. Ik neem zijn uitnodiging met grote vreugde aan. Ik hoop dat de burgemeester het met me eens is dat de hele kwestie in wezen op vijf minuten had kunnen opgelost worden. Kan een religieuze overheid in een stadsfestival dat door een burgerlijke overheid bekostigd wordt wie dan ook weren omdat die persoon opinies verkondigt die haar niet welgevallig zijn? Antwoord: Neen. Niettemin hoop ik dat de burgemeester ook de kardinaal zelf uitnodigt om een hagenpreek te houden. Waarom niet?


Er is over deze zaak op korte tijd ontstellend veel onzin verkocht, ook over mijn beweegredenen. Kennelijk kunnen die volgens de woordvoerder van de kardinaal en helaas ook anderen niet onbaatzuchtig of nobel zijn. Een schrijver mag ook geen hart hebben of kwaad worden. De problematiek van Alzheimer is me niet onbekend. Mijn moeder lijdt al enkele jaren aan deze gruwelijke ziekte. Haar toestand wisselt en balanceert geregeld op het randje van kritiek. Mijn ouders zijn diepgelovig. Euthanasie is voor hen ondenkbaar, en dat begrijp ik en bemin ik. Ik heb het lijden van Claus gezien, en ik zie vrijwel dagelijks dat van mijn moeder. Ik heb de toewijding, de treurnis en de maar al te menselijke machteloosheid gezien waarmee Veerle Claus haar man heeft omringd. Ik zie al jaren de extreme emoties die mijn vaders lot zijn. Zelf heb ik evenmin een hart van steen. Lijden is lijden, en geen enkele dood is mooi. De kardinaal had bij de dood van Claus gewoon heel even kunnen zwijgen, uit simpele medemenselijkheid. De kerk kan haar standpunten in de samenleving vrijelijk uiten, net als u of ik. Juist daarom moet ze in sommige omstandigheden een tijdlang de lippen op elkaar kunnen persen. Dat heeft ze niet gedaan, en ik eis mijn recht op woede op. Ziedende woede, uit medemenselijkheid. Wie dat niet begrijpt, bezit geen ziel.


Ik hoop dat de zaak hiermee gesloten is.
Leve de vrijheid van het woord. Heb deernis met de menselijke conditie."


Erwin Mortier